Köpevillkor

Produkten 
Produkterna vi säljer är köttlådor med detaljstyckat kött, köttdetaljer eller charkprodukter. Varorna är belagda med 12 % moms enligt skatteverkets regler för livsmedel. Alla varor levereras färska (ej frysta), vakuumförpackade och uppmärkta med namn och vikt.

Leverans
 
Varorna kommer finnas för avhämtning hos oss på Hagalunds Gård. Vi aviserar leveransdatum i god tid innan. Varorna är färska (ej frysta) när ni hämtar det och vi kylförvarar din vara tills du anländer.

Force Majeure 
I händelse av att stora delar eller hela vår besättning måste avlivas pga. sjukdom, smitta eller av veterinär tvingad destruktion, äger parterna rätt att häva avtalet. Hävning skall föregås av en skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak. 

Ångerrätt 
Det här kontaktat är upprättat i enlighet med distansavtalslagen och du har rätt att ånga ditt köp inom 14 dagar.  

Reklamation 
Det här kontraktet omfattas av konsumentköplagens villkor för reklamation och ersättning i samband med felaktig vara. 

Hantering av personuppgifter 
Ditt namn, adress och kontaktuppgifter kommer i huvudsak att användas av oss. 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund och för att följa gällande lagstiftning. 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.  Vi kommunicerar med våra andelsägare via andelsportalen på www.hagalundsgård.se, via utskick i e-post, SMS samt via sociala medier. I och med undertecknande av detta avtal så godkänner jag hanteringen av mina personuppgifter samt utskick från Hagalunds Gård.