Fullt arbetsvarv

Har ni kört traktor någon gång? Liksom en bil kan man gasa dem med en pedal på golvet men man kan även använda handgas. Det är en spak som man använder för att dra upp arbetsvarvet på maskinen. Man kan fortfarande ’fotgasa’ för att öka arbetsvarvet ytterligare men man kan aldrig komma under den nivå…
Läs mer